داریـوش


             آلبوم : به من نگو دوست دارم


   


1.ای عشق ................................................... دانلود

2.نیستی ...................................................... دانلود

3.نجات ......................................................... دانلود

4.مهمان ناخوانده ........................................... دانلود

5.جنگل ......................................................... دانلود

6.گذشته های دور .......................................... دانلود

7.به من نگو دوست دارم ................................. دانلود

8.دیوار .......................................................... دانلود

9.مرگ شب .................................................... دانلود

10.مصلوب ..................................................... دانلودبرچسب‌ها: آهنگ های داریوش, آهنگ های آلبوم به من نگو دوست دارم

Archives : آلبوم ها
شنبه ۱۳۹۰/۰۲/۲۴ 22:19 ........ عمـاد ..... | |